H Type Fined Tube

  • H Type Finned Tube Rectangular Finned Tubes

    H Type Fined Tube צינורות פינים מלבניים

    H-economizer התנגדות הבזק תהליכי ריתוך בשימוש, תפר הריתוך לאחר שיעור גבוה של היתוך, חוזק מתיחה ריתוך, יש מוליכות תרמית טובה.H-economizer יכול גם לייצר צינורות סנפיר מסוג "כפול H" עם צינורות כפולים, המבנה הקשיח שלו, וניתן ליישם אותו לאירוע ארוך יותר בשורות צינורות.